Tandverzekering

De beste bescherming voor een stralende lach

Vindt u een verzorgd gebit ook zo belangrijk? Wees slim en verzeker u tegen tandzorgkosten met een tandverzekering van DKV Belgium. U krijgt maar liefst 80% van de kosten na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald.

Keuzevrijheid

U kiest zelf de behandelende tandheelkundige.

Levenslange waarborg

Het contract duurt zolang u leeft en is niet opzegbaar door de verzekeraar.

Alle ambulante kosten

Zowel conserverende, prothetische, parodontale als orthodontische behandelingen.

Vergelijk de tandzorgverzekeringen


U hebt de keuze uit twee tandzorgverzekeringen, beheerd door DKV Belgium.
Nood aan advies? Spring eens binnen in een van onze kantoren. We geven u alle informatie zodat u de beste keuze kan maken.

DKV Smile

Plan Tandzorg

Jaarlijks gedekt bedrag per persoon*
1.500 euro
5.243,26 euro
Zorg en radiografie
Tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten
Wachttijd van 12 maanden
Parodontologie
Wachttijd van 12 maanden
Wachttijd van 12 maanden
Orthodontische behandelingen
Wachttijd van 12 maanden
Wachttijd van 36 maanden

*Vanaf het vierde verzekeringsjaar.

De kleine lettertjes

Deze informatie is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op dit product. Dit document is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief. Voor meer informatie over dit product, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden van deze verzekering vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar in uw Europabank-kantoor, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium, vennootschap naar Belgisch recht toegelaten onder nummer 0739, fabrikant van de producten DKV Smile en Plan Tandzorg. Deze producten behoren tot de tak 2 'ziekte' en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn ondermeer: tandheelkundige behandelingen buiten België, ontbrekende of vervangen tanden bij afsluiting van het contract, esthetische behandelingen, orthodontische behandelingen na 40 jaar en parodontologische behandelingen na 65 jaar. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kan men zich wenden tot de dienst Quality Control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).

Europabank nv treedt op als verzekeringsmakelaar met FSMA-nr. 011671A voor de verzekeringsmaatschappij DKV Belgium nv, Bisschoffsheimlaan 1 - 8 te 1000 Brussel, toegelaten in België onder codenummer 0739 met FSMA-nr. 011877A om de tak 'Ziekte' te beoefenen (KB van 04-07-1979 - BS van 14/07/1979).

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij