Pensioensparen

Nu minder belastingen, later ten volle leven

Dankzij pensioensparen krijgt u vandaag een belastingvermindering én bouwt u een mooie aanvulling voor uw wettelijke pensioen op. Zonder zekerheid over het resultaat, maar op lange termijn wel met een potentieel hoge opbrengst.

Op maat

U hebt de keuze uit drie pensioenspaarfondsen volgens het gewenste risico. Zo kiest u het fonds dat het best bij uw profiel past.

Flexibel

U kan storten vanaf uw 18e tot het jaar waarin u 64 wordt, maar het fonds zelf kan verder lopen. U beslist zelf wanneer u het kapitaal wil.

Expertise

Onze medewerkers geven u alle informatie, op een eenvoudige en heldere manier. Zo maakt u de beste keuze in uw situatie.

Overzicht


Producttype
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht. Een fonds of Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) brengt geld samen dat ingebracht is door een aantal beleggers. Het belegt dat totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen of obligaties.
Looptijd
De minimumlooptijd is 10 jaar, u hoeft hiervoor niet elk jaar te storten. Er is geen einddatum.
Intekenen
Geen minimuminlage.
Uw spaarpotje
Storten lukt vanaf 200 euro. U kiest ieder jaar hoeveel u wil sparen. Met de standaard formule kan u jaarlijks tot 990 euro sparen. Kiest u voor de verhoogde formule, dan kan u jaarlijks tot 1.270 euro sparen.

Beide formules hebben voordelen. Bij de standaard formule is het maximumbedrag dat u kan sparen kleiner, maar is de belastingvermindering hoger. Wil u graag meer sparen, dan kan u voor de verhoogde formule kiezen.
Belastingvermindering
Jaarlijks tot 30% van het maximumbedrag wanneer u kiest voor de standaard formule. Voor 2021 is dat 297 euro. Bij de verhoogde formule is dat jaarlijks tot 25% van het maximumbedrag, dus 317,50 euro voor 2021. Wij bezorgen u een fiscaal attest.
Eindbelasting
Eénmalige belasting van 8% op uw 60e (indien voor 55 jaar gestart), of na 10 jaar looptijd (indien na 55 jaar gestart). Al uw latere stortingen zijn belastingvrij. Er is geen roerende voorheffing op uw jaarlijkse meerwaarden.
Kosten
Instapkosten: maximum 3%
Lopende kosten: 1,25%
Uitstapkosten: Geen, behalve bij overdracht naar een ander pensioenspaarfonds. Dan betaalt u 30,25 euro.
Geen beurstaks.
Risico's
Er is geen rendementsgarantie of kapitaalbescherming.

Vergelijk de pensioenspaarfondsen


U hebt de keuze uit drie pensioenspaarfondsen, beheerd door BNP Paribas Investment Partners Belgium nv. Nood aan advies? Spring eens binnen in een van onze kantoren. We geven u alle informatie zodat u de beste keuze kan maken.

BNPP B Pension Stability

BNPP B Pension Balanced

Metropolitan Rentastro Growth*

Voor wie?
U bent bijna met pensioen en/of neemt liever minder risico
U zit midden in uw loopbaan en u wil wel wat risico nemen
U bent net begonnen met werken en/of wil grote risico's nemen
Doelstelling
Stabiele groei met meer zekerheid
Evenwichtige groei met een gemiddeld risico
Focus op meer groei met een hoger risico
Beleggingsbeleid
Altijd het minst in risicovollere maar mogelijk beter renderende aandelen
50% risicovollere aandelen, 50% veiligere obligaties
Altijd het meest in de risicovollere, mogelijk beter renderende aandelen
ISIN
BE0946410785
BE0026480963
BE0026549684
SRRI-notering**
4
4
4


*Metropolitan-Rentastro Growth is een compartiment van GBF Metropolitan-Rentastro.
**Van 1, minst risicovolle, tot 7, meest risicovolle. Meer info over de risico's vindt u verder onder 'Bijkomende risico's' en is beschikbaar in het document Essentiële beleggersinformatie.

Fiscaliteit

Op uw 60ste verjaardag of 10 jaar na de opening van uw contracten (indien contract aangegaan vanaf 55 jaar), worden de contracten onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. De belastbare basis van deze eindtaks is gelijk aan de gekapitaliseerde fiscale waarde van uw contracten, berekend tegen een rentepercentage van 6,25% (stortingen vóór 1992) of 4,75% (vanaf 1992). De vervroegde inningen van 1% die ingehouden worden gedurende de jaren 2015 tot en met 2019 voor contracten aangegaan vóór eind 2014, worden in mindering gebracht van de eindtaks. In geval van terugbetaling vóór de leeftijd van 60, zullen de belastingen worden geheven op basis van de geldende inkomstenbelastingen voor particulieren, en zal er bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. In dit geval is het opgenomen kapitaal onderworpen aan een ander (gunstiger) belastingtarief van 10% (voor het deel van het kapitaal dat voortvloeit uit betalingen die werden gedaan vanaf 1993) of 16,5% (voor het deel van het kapitaal dat voortvloeit uit betalingen die werden gedaan vóór 1993) dan het geldende belastingtarief voor particulieren, indien aangevraagd ten gunste van de begunstigde.

Beleggingsdoelstellingen

BNPP B Pension Stability
De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het in aandelen belegde deel zal altijd kleiner zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een 'investment grade' rating. De samenstelling van de tegoeden van het fonds zal rekening houden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, om de deelnemers in staat te stellen van de geplande fiscale voordelen te profiteren. U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

BNPP B Pension Balanced
De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het beheer richt zich op een samenstelling van de portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een 'investment grade' rating. De samenstelling van de tegoeden van het fonds zal rekening houden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, om de deelnemers in staat te stellen van de geplande fiscale voordelen te profiteren. U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Metropolitan Rentastro Growth
De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte, zonder sectorale beperkingen, en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen in euro of de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het fonds ook in andere activa beleggen. Het in aandelen belegde deel zal altijd groter zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. De grote meerderheid van de obligaties beschikt minstens over een 'investment grade' rating. De samenstelling van de tegoeden van het fonds zal rekening houden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, om de deelnemers in staat te stellen van de geplande fiscale voordelen te profiteren. U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Bijkomende risico's

Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Valutarisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.
Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

Netto inventariswaarden

Raadpleegbaar op de website van BEAMA

www.beama.be

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij