Pensioensparen

Nu minder belastingen, later ten volle leven

Dankzij pensioensparen krijgt u vandaag een belastingvermindering én bouwt u een mooie aanvulling voor uw wettelijke pensioen op. Zonder zekerheid over het resultaat, maar op lange termijn wel met een potentieel hoge opbrengst.

Op maat

U hebt de keuze uit drie pensioenspaarfondsen volgens het gewenste risico. Zo kiest u het fonds dat het best bij uw profiel past.

Flexibel

U kan storten vanaf uw 18e tot het jaar waarin u 64 wordt, maar het fonds zelf kan verder lopen. U beslist zelf wanneer u het kapitaal wil.

Expertise

Onze medewerkers geven u alle informatie, op een eenvoudige en heldere manier. Zo maakt u de beste keuze in uw situatie.

Overzicht


Producttype
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht. Een fonds of Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) brengt geld samen dat ingebracht is door een aantal beleggers. Het belegt dat totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen of obligaties.
Looptijd
De minimumlooptijd is 10 jaar, u hoeft hiervoor niet elk jaar te storten. Er is geen einddatum.
Intekenen
Geen minimuminlage.
Uw spaarpotje
U kiest ieder jaar hoeveel u wil sparen. Met de standaard formule kan u jaarlijks tot 1.020 euro sparen. Kiest u voor de verhoogde formule, dan kan u jaarlijks tot 1.310 euro sparen.

Beide formules hebben voordelen. Bij de standaard formule is het maximumbedrag dat u kan sparen kleiner, maar is de belastingvermindering hoger. Wil u graag meer sparen, dan kan u voor de verhoogde formule kiezen.
Belastingvermindering
Jaarlijks tot 30% van het maximumbedrag wanneer u kiest voor de standaard formule. Voor 2024 is dat 306 euro. Bij de verhoogde formule is dat jaarlijks tot 25% van het maximumbedrag, dus 327,50 euro voor 2024. Wij bezorgen u een fiscaal attest.
Kosten
Instapkosten: maximum 3%
Lopende kosten: 1,25%
Uitstapkosten: Geen, behalve bij overdracht naar een ander pensioenspaarfonds. Dan betaalt u 30,25 euro.
Geen beurstaks.
Risico's
Er is geen rendementsgarantie of kapitaalbescherming.

Vergelijk de pensioenspaarfondsen


U hebt de keuze uit drie pensioenspaarfondsen, beheerd door BNP Paribas Investment Partners Belgium NV. Spring eens binnen in een van onze kantoren. We geven u alle informatie zodat u de beste keuze kan maken.

BNPP B Pension Sustainable Stability

BNPP B Pension Sustainable Balanced

Sustainable Growth*

Voor wie?
U bent bijna met pensioen en/of neemt liever minder risico
U zit midden in uw loopbaan en u wil wel wat risico nemen
U bent net begonnen met werken en/of wil grote risico's nemen
Doelstelling
Stabiele groei met meer zekerheid
Evenwichtige groei met een gemiddeld risico
Focus op meer groei met een hoger risico
Beleggingsbeleid
Altijd het minst in risicovollere maar mogelijk beter renderende aandelen
50% risicovollere aandelen, 50% veiligere obligaties
Altijd het meest in de risicovollere, mogelijk beter renderende aandelen
ISIN
BE0946410785
BE0026480963
BE0026549684
SRRI-notering**
3
3
4


*Sustainable Growth is een compartiment van GBF Metropolitan-Rentastro.
**Van 1, minst risicovolle, tot 7, meest risicovolle. Meer info over de risico's vindt u verder onder 'Bijkomende risico's' en is beschikbaar in het document Essentiële beleggersinformatie.

Fiscaliteit

Taks langetermijnsparen - eindbelasting
Op uw 60ste verjaardag of 10 jaar na de opening van uw contract (indien contract aangegaan vanaf 55 jaar), wordt uw contract onderworpen aan een eenmalige eindtaks van (momenteel) 8%.
De belastbare basis van deze eindtaks is gelijk aan de gekapitaliseerde fiscale waarde van uw stortingen, berekend tegen een rentepercentage van 6,25% (stortingen van vóór 1992) of 4,75% (stortingen vanaf 1992). De vervroegde inningen van 1% die ingehouden werden gedurende de jaren 2015 tot en met 2019 voor contracten aangegaan vóór eind 2014, worden in mindering gebracht van de eindtaks.
Al uw latere stortingen zijn belastingvrij. Er is geen roerende voorheffing op uw jaarlijkse meerwaarden.

Terugbetaling vóór de leeftijd van 60 jaar
In dit geval zullen belastingen worden geheven op basis van de geldende inkomstenbelastingen voor particulieren en zal er bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.

Drempel op 54 jaar
Hou er rekening mee dat op de leeftijd van 54 jaar een drempel voor toekomstige stortingen wordt vastgelegd. Stort u vanaf de leeftijd van 55 jaar tot 60 jaar een hoger bedrag dan deze drempel, dan wordt de eindbelasting pas ingehouden 10 jaar ná deze verhoogde storting. Stortingen van ná de leeftijd van 60 jaar worden dan mee opgenomen in de berekeningsbasis waardoor de eindbelasting hoger zal zijn.

Beleggingsdoelstellingen

BNPP B Pension Sustainable Stability
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen zoveel mogelijk te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd, zal altijd kleiner zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).

BNPP B Pension Sustainable Balanced
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).

Sustainable Growth
De doelstelling van het compartiment bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, zonder geografische of sectorale beperkingen, en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook in andere activa beleggen. Het deel dat in aandelen is belegd zal altijd groter zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).

Bijkomende risico's

Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Valutarisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.
Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

Netto inventariswaarden

Raadpleegbaar op de website van BEAMA

www.beama.be

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij