Termijnrekening

Uw geld brengt op, gegarandeerd

Een bedrag dat u een tijdje opzij kan zetten laten renderen? Met een vooraf gekend rendement en tegen het minste risico? Zet het op een termijnrekening. U spaart op korte, middellange of lange termijn.

Kapitaalgarantie

Op de eindvervaldag krijgt u het kapitaal volledig terugbetaald.

Gratis

U betaalt niets voor de opening en het beheer van de termijnrekening.

Nieuwe voorwaarden

Bij de looptijd van 5 jaar bieden we u een jaarlijkse bruto-interest van 3,00%*. *Interesten op jaarbasis en te verminderen met de roerende voorheffing van 30%. Netto-interest 2,10%

Overzicht


Termijnrekening
Een product van Europabank, een 100% Belgische bank. Het Belgisch recht is van toepassing.
Gegarandeerd rendement
Voorwaarden
Minimuminlage: 1.000 euro
Maximuminlage: 500.000 euro
Kosten
U betaalt niets voor het openen en het beheren van de rekening.
Risico's
Uw geld wordt tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid. Boven dat bedrag van 100.000 euro loopt u, in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, het risico uw spaargeld te verliezen of kan u worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die u hebt op de financiële instelling.

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.
Uitbetaling interest
U weet exact hoeveel uw geld zal opbrengen. En als u het minstens 2 jaar laat staan, kiest u zelf hoe u de interest ontvangt: jaarlijks of gekapitaliseerd, waarbij de interest elk jaar aan het kapitaal wordt toegevoegd, om zelf op te brengen.
Fiscaliteit
De interesten zijn op jaarbasis en te verminderen met de roerende voorheffing van (momenteel) 30%.
Verbrekingsvergoeding
De termijnrekening kan niet vervroegd gesloten worden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, die door ons te beoordelen zijn. In dat geval betaalt u een verbrekingsvergoeding. Het is dus niet zeker dat u uw startkapitaal zal recupereren.
Lees deze documenten voor u een termijnrekening opent
Openen?
Online met itsme of eID, in eb online wanneer u al klant bent, of in een van onze kantoren.

Simuleer uw interest


Bereken in slechts 3 stappen hoeveel interest een termijnrekening u kan opbrengen. Geef het bedrag in dat u op de termijnrekening denkt te plaatsen, de looptijd en hoe frequent u de uitbetaling wenst.

  1. Bedrag

  2. Looptijd

  3. Wanneer wil u uw interest ontvangen?


    Maandelijks
    Jaarlijks
    Kapitalisatie**

Opbrengst

Bedrag

Looptijd
maanden
Wanneer wil u uw interest ontvangen?

Bruto-interest
%
Netto-interest
%
Kapitalisatievoet
%


Bruto-opbrengst

(kapitaal + interesten)
Netto-opbrengst*

(kapitaal + interesten)

Open uw termijnrekening
* De netto-opbrengst houdt rekening met 30% roerende voorheffing
** Uw interesten worden toegevoegd op uw termijnrekening en brengen het volgende jaar ook interesten op

Onze looptijden en rentevoeten

Looptijd Bruto-interest* Netto-interest Brutokapitalisatievoet** Nettokapitalisatievoet
*Interesten op jaarbasis en te verminderen met de roerende voorheffing van 30%.
**Uw interesten worden toegevoegd op uw termijnrekening en brengen het volgende jaar ook interesten op.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij