Renteboekje Plus

Uw geld brengt meer op én blijft beschikbaar

U kan een bedrag vanaf 15.000 euro minstens 12 maanden missen? Zet uw spaargeld op een Renteboekje Plus van Europabank en ontvang op het einde van het jaar een interessante vergoeding.

Transparant

Interestwijzigingen delen we mee via eb online, mail of brief.

Gratis

U betaalt niets voor het openen, het beheren en het afsluiten.

Op eigen tempo

U stort hoeveel en wanneer u maar wil: één groot bedrag, elke maand een kleinere som of beide.

Simuleer uw interest


Bereken in slechts 2 stappen hoeveel interest een Renteboekje Plus u na 12 maanden kan opbrengen. Geef het startbedrag in dat u op het Renteboekje Plus plaatst en/of hoeveel u maandelijks denkt te sparen.

  1. Startbedrag

  2. Maandelijks spaarbedrag

Opbrengst

Startbedrag

Maandelijks storting

Looptijd
12 maanden

Opbrengst

(kapitaal + interesten)

Details van de rekening
De basisrente en getrouwheidspremie worden berekend op basis van het ononderbroken aanhouden van het volledige kapitaal op de rekening gedurende 12 maanden, waarbij wordt uitgegaan van een stabiele rentevoet gedurende die 12 maanden, en het verwerven van de interest op de laatste dag van de berekeningsperiode.
De simulator hierbij ter beschikking gesteld, laat de bezoeker toe de renteopbrengst te berekenen van het Renteboekje Plus. De door de Europabank-spaarsimulator verstrekte info geldt enkel op datum van de mededeling ervan. Deze simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de geldende wetgeving en reglementeringen, met mogelijke rentewijzigingen in de toekomst en met de roerende voorheffing. De opbrengst van het Renteboekje Plus wordt berekend op basis van een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 1,50% op jaarbasis indien het uitstaand saldo groter of gelijk is aan 15.000 euro. Indien het uitstaand saldo kleiner is dan 15.000 euro, wordt de opbrengst berekend op basis van een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,15%. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Het eindbedrag is het bedrag dat u zou verwerven op de laatste dag van de berekeningsperiode. De basisrente wordt berekend tot en met de kalenderdag vóór einddatum.

Overzicht


Producttype
Het Renteboekje Plus is een gereglementeerde spaarrekening van Europabank, een 100% Belgische bank. Het Belgisch recht is van toepassing. De tegoeden zijn altijd opvraagbaar.
Categorie
Deze gereglementeerde spaarrekening behoort tot categorie B. Meer uitleg over de categorieën vindt u op de website van Wikifin.
Voorwaarden
Minder dan 15.000 euro
Vanaf 15.000 euro
Basisrente
0,25% op jaarbasis
0,60% op jaarbasis
Getrouwheidspremie
0,15% op jaarbasis
1,50% op jaarbasis
Interestwijzigingen
Delen we u mee via eb online, e-mail of brief.
Kosten
U betaalt niets voor het openen, het beheren en het afsluiten.
Looptijd
Onbepaalde duur
Risico's
Risico op faillissement:
Uw geld wordt tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid. Boven dat bedrag van 100.000 euro loopt u, in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, het risico uw spaargeld te verliezen of kan u worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die u hebt op de financiële instelling.

Inflatierisico:
Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.
Fiscaal interessant
De interest is vrijgesteld tot 1.020 euro als de spaarrekening op één naam staat en tot 2.040 euro op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden (inkomstenjaar 2024). Op de interest boven het vrijgestelde bedrag bent u 15% roerende voorheffing verschuldigd.
Klachten
Bij klachten kan u contact opnemen met de interne klachtendienst van Europabank via info@europabank.be. Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van de bank op uw klacht, dan kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsdienst voor financiële geschillen via ombudsman@ombudsfin.be.
Openen?
Online met itsme of eID, in eb online wanneer u al klant bent, of in een van onze kantoren.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij