Jongerenboekje

Je spaargeld staat klaar én brengt op

Sparen levert je veel op: een brommer, citytrip, smartphone ... En onze maximale basisrente als je nog geen 25 bent en je geld op een Jongerenboekje van Europabank zet. Ook ouders kunnen deze spaarrekening op naam van hun kind openen.

Interessante opbrengst

Aan jonge spaarders geven we onze maximale interest.

Gratis

Je betaalt niets voor het openen, het beheren en het afsluiten.

Op eigen tempo

Je stort hoeveel en wanneer je maar wil: één groot bedrag, elke maand een kleinere som of beide.

Simuleer je interest


Bereken in slechts 2 stappen hoeveel interest een Jongerenboekje je na 12 maanden kan opbrengen. Geef het bedrag in dat je initieel op het Jongerenboekje plaatst en/of hoeveel je maandelijks denkt te sparen.

  1. Startbedrag

  2. Maandelijks spaarbedrag

Opbrengst

Startbedrag

Maandelijks storting

Looptijd
12 maanden

Opbrengst

(kapitaal + interesten)

Details van de rekening
De basisrente en getrouwheidspremie worden berekend op basis van het ononderbroken aanhouden van het volledige kapitaal op de rekening gedurende 12 maanden, waarbij wordt uitgegaan van een stabiele rentevoet gedurende die 12 maanden, en het verwerven van de interest op de laatste dag van de berekeningsperiode.
De simulator hierbij ter beschikking gesteld, laat de bezoeker toe de renteopbrengst te berekenen van het Jongerenboekje. De door de Europabank-spaarsimulator verstrekte info geldt enkel op datum van de mededeling ervan. Deze simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de geldende wetgeving en reglementeringen, met mogelijke rentewijzigingen in de toekomst en met de roerende voorheffing. De opbrengst van het Jongerenboekje wordt berekend op basis van een basisrente van 1,50% en een getrouwheidspremie van 0,60% op jaarbasis. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Het eindbedrag is het bedrag dat u zou verwerven op de laatste dag van de berekeningsperiode. De basisrente wordt berekend tot en met de kalenderdag vóór einddatum.

Overzicht


Producttype
Het Jongerenboekje is een gereglementeerde spaarrekening van Europabank, een 100% Belgische bank. Het Belgisch recht is van toepassing. De tegoeden zijn altijd opvraagbaar.
Categorie
Deze gereglementeerde spaarrekening behoort tot categorie C. Meer uitleg over de categorieën vindt u op de website van Wikifin.
Basisrente
1,50% op jaarbasis
Getrouwheidspremie
0,60% op jaarbasis
Interestwijzigingen
Delen we je mee via eb online, e-mail of brief.
Looptijd
Onbepaalde duur
Kosten
Je betaalt niets voor het openen, het beheren en het afsluiten.
Risico's
Risico op faillissement:
Je geld wordt tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid. Boven dat bedrag van 100.000 euro loop je, in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, het risico je spaargeld te verliezen of kan je worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die je hebt op de financiële instelling.

Inflatierisico:
Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.
Fiscaal interessant
De interest is vrijgesteld tot 1.020 euro als de spaarrekening op één naam staat en tot 2.040 euro op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden (inkomstenjaar 2024). Op de interest boven het vrijgestelde bedrag ben je 15% roerende voorheffing verschuldigd.
Klachten
Bij klachten kan je contact opnemen met de interne klachtendienst van Europabank via info@europabank.be. Indien je niet akkoord gaat met het antwoord van de bank op jouw klacht, dan kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsdienst voor financiële geschillen via ombudsman@ombudsfin.be.
Openen?
Via eb online, of kom langs in een van onze kantoren.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij