Waarborgboekje

Ook uw huurwaarborg brengt op

Wanneer u van plan bent om een woning te huren, hou dan rekening met de huurwaarborg. Die blokkeert u op een Waarborgboekje van Europabank, waar hij ook nog eens opbrengt.

Gratis

U betaalt niets voor het openen, het beheer en het afsluiten.

Transparant

Rentewijzigingen delen we mee via de rekeninguittreksels en eb online.

Voordelig

Jonge huurders genieten de voorwaarden van een Jongerenboekje als ze nog geen 26 zijn.

Overzicht


Producttype
Het Waarborgboekje is een gereglementeerde spaarrekening van Europabank, een 100% Belgische bank. Het Belgisch recht is van toepassing.
Voorwaarden
Minimuminlage: 0 euro
Maximuminlage: 500.000 euro
Basisrente
0,25% op jaarbasis
Getrouwheidspremie
0,15% op jaarbasis
Interestwijzigingen
Delen we u mee via eb online, e-mail of brief.
Looptijd
Onbepaalde duur
Kosten
U betaalt niets voor het openen, het beheren en het afsluiten.
Risico's
Uw geld wordt tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid. Boven dat bedrag van 100.000 euro loopt u, in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, het risico uw spaargeld te verliezen of kan u worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die u hebt op de financiële instelling.

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.
Fiscaal interessant
De interest is vrijgesteld tot 980 euro als de spaarrekening op één naam staat en tot 1.960 euro op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden (inkomstenjaar 2023). Op de interest boven het vrijgestelde bedrag bent u 15% roerende voorheffing verschuldigd.
Openen?
Kom langs in een van onze kantoren.

Simuleer uw interest


Bereken in slechts 2 stappen hoeveel interest een Waarborgboekje u na 12 maanden kan opbrengen. Geef het bedrag in dat u initieel op het Waarborgboekje plaatst en/of hoeveel u maandelijks denkt te sparen.

  1. Startbedrag

  2. Maandelijks spaarbedrag

Opbrengst

Startbedrag

Maandelijks storting

Looptijd
12 maanden

Opbrengst

(kapitaal + interesten)

Maak een afspraak

De basisrente en getrouwheidspremie worden berekend op basis van het ononderbroken aanhouden van het volledige kapitaal op de rekening gedurende 12 maanden, waarbij wordt uitgegaan van een stabiele rentevoet gedurende die 12 maanden, en het verwerven van de interest op de laatste dag van de berekeningsperiode.
De simulator hierbij ter beschikking gesteld, laat de bezoeker toe de renteopbrengst te berekenen van het Waarborgboekje. De door de Europabank-spaarsimulator verstrekte info geldt enkel op datum van de mededeling ervan. Deze simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de geldende wetgeving en reglementeringen, met mogelijke rentewijzigingen in de toekomst en met de roerende voorheffing. De opbrengst van het Waarborgboekje wordt berekend op basis van een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,15% op jaarbasis. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Het eindbedrag is het bedrag dat u zou verwerven op de laatste dag van de berekeningsperiode. De basisrente wordt berekend tot en met de kalenderdag vóór einddatum.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij