Betalingsuitstel voor particulieren


Particulieren die financieel worden getroffen door de energiecrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet vragen. Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Een betalingsuitstel voor een hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen kapitaalaflossingen moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Toekenningsvoorwaarden

Een betalingsuitstel van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze voorwaarden voldoen:
  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).
  • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.

Europabank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast zal er ook een verklaring op eer gevraagd worden dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat uw totaal roerend vermogen minder dan 10.000 euro bedraagt.

Meer informatie vindt u terug op de website van Febelfin, in deze leaflet en in de FAQ.

Betalingsuitstel voor professionelen


Ook zelfstandigen en ondernemers die klant zijn bij Europabank kunnen bij ons terecht om deze moeilijke economische situatie te overbruggen. Dreigt uw zaak financiële moeilijkheden te ondervinden door de hoge energieprijzen, dan contacteert u best uw Europabank-kantoor. Samen gaan we op zoek naar een mogelijke oplossing op maat.

Meer informatie vindt u terug op de website van Febelfin of in deze leaflet.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij