Wij houden u op de hoogte

Coronavirus update


Het coronavirus houdt België en de rest van de wereld stevig in zijn greep. Ook de financiële wereld ontsnapt er niet aan. Wij houden u de komende weken via deze pagina op de hoogte van de maatregelen die Europabank en de financiële sector nemen.

Onze kantoren


Als bank blijven wij open om de Belgische consument maximaal te ondersteunen. Onze kantoren werken vanaf maandag 26 oktober terug enkel op afspraak, ook voor verrichtingen aan het loket. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Uw bankverrichtingen kan u ook makkelijk digitaal uitvoeren. Eb online, ons platform voor internetbankieren, is een perfect veilige manier om vanop afstand te bankieren. Hebt u nog geen eb online? Dan kan u als klant uw account online activeren met uw eID of itsme-account via onze website.

Wil u toch liever een afspraak maken? Dat kan zeker! Maak uw afspraak met uw kantoor telefonisch, via e-mail of op onze website. Alle contactgegevens vindt u op www.europabank.be/nl/onze-kantoren. Wij blijven telefonisch of via e-mail ook beschikbaar voor al uw vragen.

Verlenging van betalingsuitstel hypothecair krediet


Particulieren die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun hypothecair krediet. Wie reeds onder het initiële charter betalingsuitstel kreeg toegekend, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien hij/zij, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel:

  • lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (hij/zij is bv. tijdelijk technisch werkloos, zijn/haar bedrijf is gesloten ...)
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 februari 2020
  • het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan)
  • beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.

De mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 geldt voor:

  • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 30 september 2020
  • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 31 oktober 2020
  • een nog aan te vragen en toe te kennen uitstel dat loopt tot 31 oktober 2020.

De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel dient te gebeuren tussen 17 augustus 2020 en 20 september 2020. Bent u klant bij Europabank en komt u in aanmerking voor verlenging van betalingsuitstel van uw hypothecair krediet? Contacteer dan uw kantoor en wij helpen u verder.

Betalingsuitstel consumentenkrediet


Consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Dit geldt zowel met betrekking tot het tijdelijk uitstel van de terugbetaling van consumentenkredieten als met betrekking tot de verlenging van de nulstellingstermijn. De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (hij/zij is bv. tijdelijk technisch werkloos, zijn/haar bedrijf is gesloten ...)
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 april 2020
  • beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.

Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als interesten en kan gedurende maximaal 3 maanden opgenomen worden. Deze termijn kan bijkomend één maal verlengd worden met nogmaals maximum 3 maanden. Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen. Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. Wel zijn er interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze worden verrekend op het einde van het krediet of worden verspreid over de resterende maanden.

Bent u klant bij Europabank en komt u in aanmerking voor betalingsuitstel van uw consumentenkrediet? Contacteer dan uw kantoor en wij helpen u verder.

Corona & phishing


Ook in deze omstandigheden zien fraudeurs hun kans om valse berichten rond het coronavirus uit te sturen. Wees waakzaam en deel nooit uw persoonlijke of financiële gegevens via een link in een sms, WhatsApp-bericht of e-mail!

Meer informatie over deze berichten vindt u op de vrtnws-website, of op onze website bij Veilig internetbankieren.

Elektronisch betalen in uw handelszaak


Verwerking van uw betaalverkeer

Laat u de elektronische betalingen in uw zaak verwerken door Europabank, maar ligt het betaalverkeer momenteel even stil? Geen probleem: u betaalt geen transactiekosten wanneer er geen transacties zijn. En aangezien wij ook geen abonnementskosten aanrekenen, beperken wij de kosten voor u tot het minimum.

Uw betaaltoestel reinigen

In deze omstandigheden wordt betalen met de kaart sterk aangeraden. Hierbij is een goede hygiëne van uw betaaltoestel cruciaal. Enkele tips over hoe u uw betaalterminal kan reinigen vindt u hier:

Worldline terminals

CCV toestellen

Onze helpdesk staat paraat

Hebt u vragen over het elektronisch betaalverkeer of betaaltoestel in uw zaak? Onze helpdesk blijft voor u klaarstaan op het nummer 09/224.74.07

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij