Betaalverkeer

Ontdek de verborgen kosten in uw zaak


Elektronisch betalen is een gemak voor uw klanten en uzelf. Maar het heeft ook een prijs. Veel handelaars zijn zich niet bewust van de kosten van elektronische betaalmogelijkheden. Hoe weet u of u al dan niet te veel betaalt?

Sinds 1 juli 2022 is elke handelaar verplicht om minstens een vorm van elektronisch betalen te aanvaarden. Dat is een goede zaak, want elektronische betalingen zijn veiliger én goedkoper dan cashbetalingen.

Hoeveel kost elektronisch betalen?

Maar hoeveel kost een elektronische betaling precies? Daar valt moeilijk één getal op te plakken. Hoeveel een handelaar betaalt, hangt namelijk af van verschillende factoren. Daardoor weten handelaars vaak niet hoeveel een betaling nu precies kost, verduidelijkt Christian Ardyns, expert betaalverkeer bij Europabank. “Veel handelaars denken dat ze 2 of 8,5 cent per transactie betalen, wat het minimum- en maximumtarief is bij een bekende verwerker van betaalverkeer. Maar het is iets ingewikkelder dan dat.”

De prijs van een betaling

De totale kostprijs van elektronisch betalen voor handelaars bestaat uit drie grote elementen.

  1. De huur of aankoop van een betaaltoestel.
    Dit is het apparaat waarmee klanten kunnen betalen met hun kaart of smartphone. De prijs varieert naargelang het type toestel (vast of mobiel), de functionaliteiten en de leverancier.

  2. Het onderhoudscontract voor het betaaltoestel.
    Dit is de prijs die je de toestelleverancier betaalt voor technische ondersteuning bij je betaaltoestel. Dit kan een vast bedrag per maand of per jaar zijn.

  3. De kostprijs per transactie.
    Dit is het bedrag dat de handelaar betaalt aan de acquirer of betaalverwerker, de instelling die de betaling verwerkt en doorstuurt naar de bank of kaartmaatschappij van de klant. De kostprijs per transactie hangt dan weer af van het soort kaart (debetkaart of kredietkaart), het bedrag van de betaling, het aantal transacties per maand en de specifieke tariefmodellen van de acquirer. Bij sommige acquirers betaal je een vast minimumbedrag per maand voor een bepaald aantal transacties, plus een prijs per transactie. Andere rekenen dan weer alleen een prijs per transactie aan. Die verschillende tariefmodellen maakt vergelijken soms moeilijk.

De verborgen kosten

Het is zinvol dat handelaars regelmatig nagaan wat ze nu precies betalen voor betaalverkeer, vindt Ardyns. “De sectorfederatie Betaalvereniging Nederland schat dat elektronisch betaalverkeer een Nederlandse handelaar ongeveer 1,1% van zijn omzet kost. Voor België zijn er (nog) geen precieze cijfers, maar het zal dezelfde grootteorde zijn. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor een kledingwinkel met een jaaromzet van 240.000 euro gaat het toch al over 2.640 euro. Dat is een aanzienlijk bedrag. Je bent dus maar beter zeker dat het niet goedkoper kan.”

Hoe vergelijken?

Om te weten of u niet te veel betaalt voor elektronisch betaalverkeer, kan u een gratis check-up van uw betaalverkeer aanvragen bij betaalverwerker Europabank. Dat werkt zoals een check-up voor een energiecontract of telecomcontract: u bezorgt uw recente facturen, en u komt te weten of u al dan niet te veel betaalt voor de verwerking van kaartbetalingen in uw zaak. “Met een check-up wint u altijd”, zegt Christian Ardyns. “Zijn wij duurder? Dan weet u dat u goed zit. Zijn wij goedkoper? Dan helpen we u met de overstap naar Europabank en bespaart u vanaf dan op de kosten van elektronisch betalen.”

Betaalt u niet te veel voor de verwerking van het betaalverkeer in uw zaak?
Vraag een gratis check-up van uw betaalverkeer aan.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Bel 09 224 74 07