Gratis check-up


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Persoonlijke gegevens

Sector activiteit

Privacybeleid
Om uw vraag om inlichtingen op een vlotte wijze te kunnen behandelen, dienen wij een aantal persoonsgegevens van u te verwerken. De persoonsgegevens die u doorgeeft via deze website, worden verzameld en gehouden door Europabank, als verantwoordelijke van de verwerking. Deze verwerking vindt plaats om een centraal cliëntenbeheer te kunnen voeren en u zo optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij delen uw gegevens niet met anderen tenzij daar een goede reden voor is. Politie, justitie, toezichthouders en overheidsdiensten kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Indien wij voor de zaken waarover u inlichtingen wenst, samenwerken met externe dienstverleners, kunnen uw persoonsgegevens met hen worden gedeeld voor specifieke opdrachten volgens contractueel vastgelegde afspraken. Buiten de Europese Unie worden uw gegevens enkel gedeeld met organisaties die een adequaat beschermingsniveau bieden.

U kan inzage krijgen in de gegevens die wij van u verwerken, uw gegevens laten corrigeren en u verzetten tegen bepaalde verwerkingen van die gegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoons- en cliëntengegevens en uw rechten vindt u in de Algemene Privacyverklaring van Europabank, beschikbaar in elk Europabank-kantoor en op onze website www.europabank.be/nl/privacy.

Uiteraard kan u steeds terecht in één van de Europabank-kantoren als u een vraag of een opmerking heeft. U kan ook mailen naar dataprotection@europabank.be. Omdat de afzender van een e-mailbericht niet met zekerheid kan worden vastgesteld, zal u in bepaalde gevallen gevraagd worden uw verzoek schriftelijk en ondertekend te willen bevestigen. Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Europabank? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be. U kan daar ook een klacht indienen.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij