55 jaar Europabank

Bedankt voor het vertrouwen

Op 1 januari 1964 werd de Europabank als vennootschap opgericht door de Amerikaanse holding International Bank. Deze holding, actief in verzekeringen, had het idee opgevat om bankactiviteiten op te starten in Europa, dat toen een sterke economische groei kende. België was één van de landen waar een bank werd opgericht.

In tegenstelling tot de meeste banken die een zetel in Brussel hadden, werd Gent als vestigingsplaats voor Europabank gekozen. De reden was eenvoudig. Gent had een haven en zou op het kruispunt komen te liggen van 2 belangrijke Europese verkeersaders, de E40 en de E17. De Amerikaanse aandeelhouders waren ervan overtuigd dat Gent een economische groeipool zou worden. De aandeelhouder koos voor een lokale verankering door een Belgisch directieteam aan te stellen en lokale prominenten op te nemen in de Raad van Bestuur.

Zo startte Europabank met als directeur Jef Denayer en de Gentse zakenman Theo Schepens als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Tijdslijn


 1. 1 april 1965
  De bank begint haar commerciële activiteiten met de opening van ons eerste kantoor op de Groentenmarkt in Gent in het prestigieuze gebouw dat ooit het hotel van de Sint-Pietersabdij was.

  Europabank profileerde zich onmiddellijk als een vreemde eend in het Belgische banklandschap. Op Amerikaanse leest geschoeid, begon zij, in tegenstelling tot wat toen gangbaar was in de bankwereld, met de directe verkoop van autofinancieringen. De kredietverlening financierde zij door geld op te halen bij particulieren, onder de vorm van 'spaarboekjes' met een hoge rente. Klanten werden aangetrokken via reclame in kranten en reclamebladen. Uniek was dat klanten ontvangen werden in een open kantoorruimte. Een politiek waar tot op vandaag nog aan vastgehouden wordt.

  De ambitie was niet in elke gemeente of stad een kantoor te openen, maar wel doelgericht in steden die een commerciële attractiepool waren voor hun regio.

 2. In 1977 werd de Gentse ondernemer en politicus Raoul Wijnakker Voorzitter van de Raad van Bestuur.
 3. In 1983 begon de bank met de verkoop van leasing dankzij de oprichting van eb-lease. Deze dochtermaatschappij was van bij aanvang actief in heel België.
 4. In 1987 trok de Amerikaanse aandeelhouder zich terug uit de bank. De bank kwam in het bezit van de holding Brinvest, een holding die de controle uitoefende over de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. Het was de periode waarin banken dachten dat ze in aanloop naar een eengemaakt Europa alleen maar konden overleven door groot te worden.
 5. De geografische expansie zette zich verder. In 1988 opende de bank een kantoor in Brussel.
 6. In 1989 begon Europabank als enige bank in België met de eigen uitgifte van de Visa-kaart.
 7. In 1990, toen de bank haar 25ste verjaardag vierde, waren reeds 18 kantoren geopend.
 8. In 1992 startte de bank met het incasso van kredietkaartbetalingen. Het gebruik van betaalkaarten begon toen sterk toe te nemen en dit was voor Europabank een opportuniteit om haar inkomsten te diversifiëren.
 9. In 1994 werd de stap naar Wallonië gezet en opende de bank een kantoor in Luik.
 10. In 1996 begon een turbulente periode voor de bank. De groep Ackermans en Van Haaren verwierf de controle over de holding Brinvest en zo rechtstreeks over Europabank.
 11. In 1997, na 33 jaar de bank geleid te hebben, ging Jef Denayer met pensioen en werd Luk Oste de nieuwe directievoorzitter van de bank.
 12. In 1998 besloot de holding Brinvest ook haar participatie in Europabank van de hand te doen en werd de bank overgenomen door de Nederlandse verzekeringsgroep Achmea. Het was de periode waarin de hype van de bancassurance haar opwachting deed en de euro er aan kwam. De groep Achmea vond in Europabank een partner om haar verzekeringsdochter in België, CB Direct, te doen groeien.
 13. In 1999 werd Raoul Wijnakker als voorzitter van de Raad van Bestuur opgevolgd door Albert Van Houtte. Ondanks een wisselend aandeelhouderschap, groeide de bank verder en slaagde zij erin - in haar 'no nonsens' stijl - steeds mooie resultaten neer te zetten.
 14. In 2004 trok de groep Achmea zich terug op haar kernactiviteit verzekeringen en werd Europabank opnieuw verkocht, ditmaal aan het toenmalige Landbouwkrediet, nu Crelan. Luc Versele, de CEO van Crelan, werd voorzitter van de Raad van Bestuur.
 15. In 2010 ging Luk Oste met pensioen na méér dan 40 jaar voor de bank gewerkt te hebben. Hij werd als directievoorzitter opgevolgd door Rudy Van Hecke.
 16. In 2015, na 40 jaar voor de bank te hebben gewerkt, ging Rudy Van Hecke met pensioen en werd Rudi Vanlangendyck de nieuwe CEO.
 17. In 2020 fuseerden de vennootschappen Europabank NV en eb-lease NV. Eb-lease blijft verder bestaan als commerciële naam van Europabank NV.
Onder het aandeelhouderschap van de Groep Crelan kent Europabank een sterke groei. Op vandaag bestaat het kantorennet van de bank uit 47 kantoren waaronder 4 in Brussel en 11 in Wallonië.

Dankzij haar klassiek bankmodel, het aantrekken van spaargeld en dit omzetten in kredieten, én haar voorzichtig beleid, hebben zowel de bank als haar klanten geen verliezen geleden noch tijdens de financiële crisis, noch tijdens de landencrisis. Tot op heden is de bank één van de meest rendabele banken in het Belgische banklandschap.

Vandaag staat de bank voor nieuwe uitdagingen. De bank wapent zich om met nieuwe technologieën aan de wensen van haar klanten tegemoet te komen. Toch blijft de bank via haar kantorennet inzetten op het persoonlijk contact met haar klanten.

De gehele geschiedenis van de bank is slechts mogelijk geweest door de trouwheid van haar klanten en de inzet van al haar medewerkers, waarvoor wij hen uitdrukkelijk bedanken.

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij