Spontane sollicitatie


Persoonlijke gegevens

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Privacybeleid:
De persoonsgegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie worden verzameld door Europabank.

Europabank gebruikt uw persoonsgegevens voor het aanleggen van een wervingsreserve en het beheer ervan, het uitvoeren van een risicobeheer en het respecteren van geldende wetgeving.

Europabank deelt uw gegevens niet met anderen tenzij daar een goede reden voor is. Indien wij samenwerken met externe dienstverleners voor het uitvoeren van een aanwervingsprocedure, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld voor specifieke opdrachten volgens contractueel vastgelegde afspraken. Buiten de Europese Unie worden uw gegevens enkel gedeeld met organisaties die een adequaat beschermingsniveau bieden.

U kan inzage krijgen in de gegevens die wij van u verwerken, uw gegevens laten corrigeren en u verzetten tegen bepaalde verwerkingen van die gegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoons- en cli├źntengegevens en uw rechten kan u bekomen door u te wenden tot Europabank, Burgstraat 170 te 9000 Gent, verantwoordelijke voor de verwerking.

Uiteraard kan u, als u een vraag of een opmerking heeft, steeds contact opnemen met ons, via mail, te richten naar dataprotection@europabank.be. Omdat de afzender van een e-mailbericht niet met zekerheid kan worden vastgesteld, zal u in bepaalde gevallen gevraagd worden uw verzoek schriftelijk en ondertekend te willen bevestigen. Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Europabank? Surf dan zeker naar de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be. U kan daar ook een klacht indienen.

Zit je nog met vragen?


Bel 09 224 73 91