Missie & kernwaarden

Klanten, medewerkers en aandeelhouders zijn voor ons gelijkwaardige partners. Onze doelstelling is een zo hoog mogelijke meerwaarde te leveren op een evenwichtige wijze aan elk van onze stakeholders:

 • Onze klanten
  door op een maatschappelijk verantwoorde wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening te verschaffen;
 • Onze medewerkers
  door hen werkzekerheid te verschaffen, een correcte vergoeding gekoppeld aan inzet en resultaat toe te kennen en dit alles binnen een goede werkomgeving en een goed sociaal klimaat;
 • Onze aandeelhouders
  door een marktconform rendement op het ingezet kapitaal te verschaffen.

Wij willen een bank zijn die er is voor de particulieren, de zelfstandige ondernemers en KMO's. Wij doen dit door dicht bij onze cliënten te staan en steeds het persoonlijk contact na te streven.
Onze producten zijn eenvoudig en transparant. Wij hebben oog voor toekomstige evoluties in onze sector en zorgen ervoor dat wij technologisch mee zijn.

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij steeds handelen volgens onze 5 kernwaarden:
integriteit, respect, betrokkenheid, professionaliteit en resultaatgerichtheid.

Als werkgever staan wij voor:

 • een open, familiale werksfeer
 • een goed evenwicht tussen werk en privé
 • het creëren van mogelijkheden voor onze medewerkers om zich te ontplooien en door te groeien
 • een variërend takenpakket in een steeds veranderende omgeving

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij