Hospitalisatieverzekering

Dekt wat het ziekenfonds niet terugbetaalt

Uw ziekenfonds betaalt veel terug bij een ziekenhuisopname, maar zeker niet alles. De hospitalisatieverzekeringen van DKV Belgium dekken extra kosten, zodat u in alle rust kan herstellen.

Keuzevrijheid

U kiest zelf de behandelende arts, het ziekenhuis en, naargelang de polisvoorwaarden, het kamertype voor één of meerdere personen.

Toon gewoon uw kaart

Op vertoon van uw Medi-Card betaalt DKV de factuur in de meeste gevallen rechtstreeks aan het ziekenhuis, met een minimale administratie.

Ook in het buitenland

Indien nodig, regelt DKV de repatriëring en worden de terugreis en lokale vervoerskosten terugbetaald.

Overzicht


Vergoedbare kosten
Kamer- en ereloonsupplementen, medische en paramedische prestaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en prothesen, kraamhulp ...
Daghospitalisatie
Gipskamer
Pre- en posthospitalisatie
Ook de voor- en nabehandelingskosten worden terugbetaald.
Langdurige behandeling
Terugbetaling van de medische kosten van 30 zware ziekten, zoals kanker, diabetes, de ziekte van Parkinson ...

Vergelijk de hospitalisatieverzekeringen


U hebt de keuze uit drie hospitalisatieverzekeringen, beheerd door DKV Belgium. Nood aan advies? Spring eens binnen in een van onze kantoren. We geven u alle informatie zodat u de beste keuze kan maken.

DKV Hospi Select

DKV Hospi Flexi

DKV Medi Pack

Onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten

in een partnerziekenhuis*

+ 80% van uw medische kosten (geneesmiddelen, raadplegingen, brilglazen of contactlenzen, alternatieve geneeskunde)
+ jaarlijkse vrijstelling
Twee- of meerpersoonskamer
Eénpersoonskamer

mits een persoonlijke bijdrage

mits een persoonlijke bijdrage
/
Periode terugbetaling medische kosten
30 dagen voor en 120 dagen na opname
30 dagen voor en 90 dagen na opname
het hele jaar door
Gedekte ziekten
30 zware ziekten
30 zware ziekten
alle ziekten

*Alle Belgische ziekenhuizen worden als partner beschouwd vanaf 1 januari 2018. Deze lijst wordt elk jaar op 1 januari geüpdatet en gepubliceerd op dkv.be. Partnerziekenhuizen moeten aan volgende criteria voldoen: een stabiele evolutie van de ereloonsupplementen t.o.v. het RIZIV-tarief en een evolutie van de kamersupplementen van de éénpersoonskamer in lijn met de consumentenprijsindex hebben. Hou rekening met de mogelijke wijziging van het statuut van een ziekenhuis van het ene op het andere jaar en de gevolgen (verschillende terugbetalingsmodaliteiten) ervan bij ziekenhuisopname in een éénpersoonskamer.

De kleine lettertjes

Deze informatie is uitsluitend bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Dit is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief. Voor meer informatie, uw rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire en/of Bijzondere verzekeringsvoorwaarden vóór het afsluiten ervan. Die zijn beschikbaar in uw Europabank-kantoor, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, vennootschap naar Belgisch recht (nr 0739), fabrikant van DKV producten hospitalisatie (tak 2 'ziekte' en/of 18 'hulpverlening'), onderworpen aan het Belgisch recht. Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn onder meer: gebruik van drugs, esthetische ingrepen, vaccinatie, contraceptie, sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten: Dienst Quality control via www.dkv.be/contact (DKV Belgium, Loksumstraat 25, 1000 Brussel) of tot de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel).

Europabank nv treedt op als verzekeringsmakelaar met FSMA-nr. 011671A voor de verzekeringsmaatschappij DKV Belgium nv, Loksumstraat 25 te 1000 Brussel, toegelaten in België onder codenummer 0739 met FSMA-nr. 011877A om de tak 'Ziekte' te beoefenen (KB van 04-07-1979 - BS van 14/07/1979).

We staan klaar om u te helpen


Stel een vraag
Maak een afspraak
Contacteer mij